CLAV

Vad jobbar CLAV med?

CLAV Media
Ger ut mediaprodukter på olika varumärken tillsammans med partners.

CLAV Studios
Spelar in sång och musik och jobbar med mix och mastering i egna studios.

CLAV Publishing
Förvaltar egna och på uppdrag andras rättigheter av konstnärliga verk i förlag med olika varumärken och licenseringar. Böcker, inspelningar med mera.

”CLAV din nyckelpartner för att skapa och sprida högkvalitativa och meningsfulla mediaproduktioner”

Välkommen att kontakta Clav för samarbeten. Vi älskar kreativitet och vill stödja i ert skapande för att nå din fulla potential tillsammans.

Stefan Norlin
Stefan Norlin, en av grundarna av bolaget.

Namnet CLAV?

Clav kommer ifrån latinets klav och betyder nyckel. Tecknet används i notskrift.

G-klav
G-klav

 

”CLAV – your key partner to create and share high quality and meaningful media productions”

 

What are CLAV do?

Clav Media
Giving out media products of different brands together with partners.

Clav Studios
Records song and music and work with the mix and mastering in their own studios.

Clav Publishing
Manages own and on behalf of others rights of artistic works in publishing with different brands and licensed rings. Books, recordings, and more.

Welcome to contact Clav for collaborations. We love creativity and want to support in your creation to reach your full potential together.

Stefan Norlin
Stefan Norlin, one of the founder of the company.